Ασύρματα Δίκτυα Wi-Fi

Ο κόσμος μας είναι πλέον ασύρματος.  Υπάρχει ραγδαία αύξηση του αριθμού συσκευών που μπορούν να επικοινωνήσουν ασύρματα.  Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και tablets είναι μεταξύ των συσκευών που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι για να συνδεθούν στο Διαδίκτυο.

Ωστόσο τα ασύρματα δίκτυα προσφέρουν πολύ περισσότερο από μία απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.  Τα δίκτυα αυτά λειτουργών πλέον ως μεγάλης έκτασης τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υποδομές για πρόσθετες υπηρεσίες όπως δίκτυα αισθητήρων και Μ2Μ.

Για παραδείγματα των έργων μας, δείτε τα παρακάτω: