Διαχείριση Τηλεπικοινωιακών Δικτύων

Η διαχείριση δικτύων δεδομένων αναφέρεται στις δραστηριότητες, τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τα εργαλεία που αφορούν στη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, και το provisioning των δικτυωμένων συστημάτων.  Η διαχείριση του δικτύου ασχολείται με τη συντήρηση του δικτύου (και τις υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο) και για την ομαλή λειτουργία του.  Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του δικτύου και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλήματα το συντομότερο δυνατόν 

Με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας σε διαχείριση μεσαίων έως και μεγάλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, σας προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας για συμβουλευτική, σχεδιασμό και διαχείριση του δικτύου δεδομένων σας.