Σεμινάρια - Ασύρματα Δίκτυα

Τα ασύρματα δίκτυα τύπου wi-fi είναι μία τεχνολογία που εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στον ασύρματο κόσμο μας.  Προσφέρουμε εκπαιδεύσεις που καλύπτουν από τις πιο βασικές καλές πρακτικές μέχρι και τους τρόπους σχεδιασμού για εξειδικευμένες εφαρμογές. 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Βασικές γνώσεις για την εγκατάσταση ασύρματων δικτύων
  • Πρακτικές site survey και πληροφορίες σχετικά με την φύση των ραδιοκυμάτων
  • Εγκαταστάσεις τύπου point to point, point to multipoint, end user connections
  • Απομονωμένες εγκαταστάσεις και με χρήση controller
  • Εμπειρία με εξοπλισμό Openmesh, Ubiquiti και Cisco.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.