Σεμινάρια - ΙΡ Τηλεφωνία

Η ΙΡ τηλεφωνία πολύ γρήγορα αντικαθιστά την παραδοσιακή τηλεφωνία.  Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αποτελεσματική υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας είναι η κατανόηση της λειτουργίας και των πλεονεκτημάτων της.  Γι’ αυτό είναι σημαντική η ενημέρωση για αυτή τη τεχνολογία από την πλευρά του τεχνικού καθώς και του ιδιοκτήτη μιας εταιρείας.

Εμείς προσφέρουμε ενημέρωση για τις επιλογές που υπάρχουν στην ΙΡ τηλεφωνία καθώς και πληροφορίες για τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά.  Μπορούμε να διαμορφώσουμε σεμινάριο σύμφωνα με το πόσο τεχνικό ή απλά πληροφοριακό περιεχόμενο θα θέλατε.

Εμείς έχουμε εμπειρία και γνώσεις συστημάτων τύπου Asterisk, Cisco Unified Communication Manager καθώς και άλλα παρόμοια συστήματα.