Εξάωρα Σεμινάρια/Workshops

Τα 6ωρα σεμινάρια αποτελούν μικρά ολοκληρωμένα σύνολα πρακτικής εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς των τηλεπικοινωνιών.  Με την ολοκλήρωση ενός από αυτά, ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να εφαρμόσει άμεσα αυτά που έχει μάθει.  Ταυτόχρονα, τα σεμινάρια λειτουργούν συμπληρωματικά καθώς το ένα βασίζεται πάνω στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα σε καταστάσεις του πραγματικού κόσμου.

Οι κατηγορίες των 6ωρων σεμιναρίων που προσφέρονται αυτή τη στιγμή είναι: 

 • Ασύρματα Δίκτυα Wi-Fi
 • ΙΡ Τηλεφωνία και Voice over IP
 • Δίκτυα Δεδομένων (Networking)
 • Cisco Networking
 • Εισαγωγή στο Cisco Packet Tracer
 • Εισαγωγή στο GNS3
 • Ασύρματα Δίκτυα Openmesh 

Τα σεμινάρια διεξάγονται κάθε Παρασκευή στις 18:00 με 21:00 και Σάββατο 17:00 με 20:00 στον χώρο εκπαίδευσής στα γραφεία μας στην Παπαναστασίου 176, Ηράκλειο.  Δείτε τα διαθέσημα εξάωρα σεμινάρια εδώ...

Cisco Certifications

Παρέχονται μαθήματα σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων από κάτοχο των πιστοποιήσεων CCNA και CCNA Instructor της εταιρίας Cisco.

Τα προγράμματα Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) και Cisco Certified Network Associate (CCNA) καλύπτουν πολλούς τομείς σχετικά με τα δίκτυα.  Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τόσο εξειδικευμένες πληροφορίες για τον εξοπλισμό της Cisco όσο και θεμελιώδεις γνώσεις για τα δίκτυα και την δικτύωση που εφαρμόζονται σε όλα τα περιβάλλοντα δικτύου ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

Για άτομα ήδη εξειδικευμένα σε κάποιον τομέα των τηλεπικοινωνιών ή της πληροφορικής, ή ακόμα και για άτομα που τώρα ξεκινούν στα δίκτυα, προσφέρουμε κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Cisco.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικτύων σε επίπεδο CCENT και CCNA
 • Προετοιμασία για τις νέες εξετάσεις πιστοποίησης τις Cisco με κωδικούς 100-101 ICND1, 200-101 ICND2 και 200-120 CCNA και CCNA Voice 640-461 ICOMM v8.0
 • Καθοδήγηση στην διαδικασία της πιστοποίησης και συμβουλευτική για την περαιτέρω εξειδίκευση σε ανώτερες πιστοποιήσεις.
 • Ευχάριστο περιβάλλον ομαδικής εκμάθησης

 

Telecom Seminars

Προσφέρουμε σεμινάρια σε διάφορα θέματα τηλεπικοινωνιών προσαρμοσμένα στις ανάγκες τις δικές σας.  Με σεμινάρια εισαγωγής ενός σαββατοκύριακου μέχρι και προγράμματα πολλαπλών μηνών, καλύπτουμε θέματα τηλεπικοινωνιών σε ασύρματα δίκτυα, ΙΡ τηλεφωνία, δίκτυα οπτικών ινών και άλλα θέματα.  Σύμφωνα με τα θέματα που σας ενδιαφέρουνε και με τις ώρες που διαθέτετε, μπορούμε να διαμορφώσουμε προγράμματα εκπαίδευσης κατάλληλα για τις δικές σας ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να διαμορφώσουμε το δικό σας εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας.